16 saker som livs coach kan hjälpa till med


Livscoach - Personlig tränare för ditt sinne.

Innan jag blev coach, tänkte jag ofta hur intressant och engagerande yrke det är att hjälpa många må bättre. Sedan gjorde jag min undersökning och upptäckte att det är något jag älskar göra, men det var mycket som behövdes läras. Det viktigaste som jag behövde lära mig är att samarbetet mellan klient och coach måste vara bra och det finns tillit för att hjälpa kunder att uppnå målen de önskar sig. Så varför skulle människor får hjälp på olika områden i sina liv?

Våra liv har många områden som relationer, karriär, ekonomi, personlig utveckling, vi har olika roller som tex partner, förälder, barn, fysisk kondition och miljö vi lever i. Vi är människor i olika åldersgrupper, yrken och ekonomiska bakgrunder, men vi har alla en sak gemensamt: önskan att förbättra en del av vårt professionella eller personliga liv. Det finns många människor och jag var en av dem som nästan har allt, ofta kunde andra säga att du borde vara lycklig, tacksam för det du har men ändå känner du dig olycklig, känner dig fast, du känner att det inte finns någon motivation. Känner du någon som har det så?

Jag var precis den personen, men hjälp av coaching upptäckte jag att jag inte lever efter mina värderingar och lever mot mina normer som omedvetet skapade olyckliga känslor.


jag lärde mig att alltid börja med mig själv. Att jag räcker med den jag är. För att vara lycklig behöver jag inte vara definierad av hur mycket pengar jag har på kontot, eller hur jag är som mamma eller hur jag ser ut. Det viktigaste var att börja med självkärlek så jag kan lära ut det till mina barn och vara bra förebild för mina kunder.

Vad gör livs coach? Livs coach eller livs strateg kan hjälpa dig att bli mer fokuserad och motivera till att gå vidare i ditt liv och göra övergången till att göra förändringar och möta de utmaningar som livet medför. Eftersom du vet att framgång medför framgång och du är den du tillbringar tid med vill jag ge dig 16 saker som livscoach kan hjälpa till med:

16 saker som livscoach kan hjälpa till med:


1. Hjälper kunder att få bättre tydlighet när det gäller deras mål och uppfyllande i deras liv.

2. Hjälper kunder att njuta av framgång, balans och lycka i sina liv.

3. Hjälper kunder att förbättra olika områden i deras liv, såsom tidshantering, förhalning och balans mellan arbetsliv och liv. 4. Hjälper kunder att minska stressen och hjälpa dem att identifiera aktiviteter och karriärer som resonerar med deras inre värderingar. 5. Hjälper kunder att förbättra sin kommunikationsförmåga för att kunna njuta av mer stabila och kärleksfulla relationer. 6. Hjälper par att få bättre tydlighet när det gäller deras mål, värderingar och vision. Hjälpa dem att utveckla en ömsesidig förståelse, såväl som att acceptera deras olikheter. 7. Hjälper med att utveckla strategier för beslutsfattande och ta itu med frågor som rör kompatibilitet. 8. Hjälper kunder att arbeta mot den lycka de förtjänar. 9. Hjälper kunder att övervinna svåra övergångar i livet och hjälper dem att gå mot harmoniska relationer. 10. Hjälper kunder med livsutmaningar och justeringsproblem. 11. Hjälper kunder att förbättra medlingskompetensen, som är avgörande för konfliktlösning på jobbet och i våra personliga liv. 12. Hjälper kunder att uppnå framgång på jobbet utan att lida av utbrändhet eller utmattning. 13. Hjälper klienter att ersätta önsketänkande med kraftfull resultatorienterad handling. 14. Hjälper människor att utmana trosuppfattningar och uppfattningar om sig själva, vilket således leder till högre nivåer av lycka och framgång. 15. Hjälper dig att övervinna stress och bli lyckligare och mer produktiv i din arbetsmiljö. 16. Hjälper med att hitta kundens rädsla som hindrar dig från att göra vad du vill.17 visningar