DAG 15 - Leva lyckligt och glatt till fullo

Hur vill du att ditt liv ska se ut?

Är du verkligen nöjd med ditt liv, med det du upplever nu, det som du ser och hör just idag?


Vill du veta mer om 30 dagars utmaning? Läs här!


Idag är det dag 15 av vår 30 från dagers utmaning för att minska stress genom att fungera och må bättre och samtidigt vässa dina mentala superkrafter.

Se videon om dagens tema här!


Under dagens övning ska vi ta reda på var du är just idag och leta efter vägar som leder framåt. Många av oss lever inte sitt dröm liv, många av oss drömmer om något sorts transformation, vill vara lyckliga eller bli ännu lyckligare. De vill ha ett tillfredställande liv fyllt med goda upplevelser.


Vi är människor som vill Leva livet med bra relationer, ett jobb vi njuter av, vara stolta över oss själva, livet där vi kan använda våra talanger och tjäna pengar. Vi vill uppleva lyckligt och glatt liv till fullo.


Vill du veta mer om 30 dagars utmaning? Läs här!

Vi vill se våra drömmar bli sanna, känna att vi lever enligt våra värderingar och vad som är viktigt för oss. Vi vill vara älskade av några, omtyckta av många och respekterade av alla.

Lycka är inte något du kan få på recept av en lyckoapotekare. Det är inte något du äger, utan något du är. Alla har olika idéer om vad som gör dem lyckliga, ibland vet vi inte.


Det är inte beroende av vad du har, utan vad du är och vad du upplever. Att vara lycklig finns i de små sakerna i livet, den där serien små beslut, som vart och ett gör dig lyckligare. Lyckan finns i vardagen, i de små detaljerna i livet.


Intressant forskning säger att cirka 2/3 delar av oss inte vet hur vi ska vara lyckliga.


Vill du veta mer om 30 dagars utmaning? Läs här!

Många människor tänker på att jaga lyckan. När de har nästa ägodel, känsla eller person, då kommer de vara lyckliga. Själva språket avslöjar att de eftersträvar lycka. Du kommer alltid jaga lycka för du kan inte eftersträva något du har. Du kan bara vara lycklig precis nu.


Många människor tror att man är självisk om man är lycklig att det bara finns ett visst mått av lycka som ska räcka åt alla så om de är lyckliga så kommer oundvikligen någon annan att få betala för det. Ändå är kanske lyckan bra för alla. Den enda persons lycka du kan hantera är din egen.


Övning för idag:


Lycka med själv observation:


Hur lycklig är du?

Vad innebär det att vara lycklig för dig?

Tänk på ett tillfälle när du var lycklig?

Hur var det?

Hur vet du att du är lycklig? Vad gör du då?


Skriv 10 saker som du är tacksam för som har skapat din lycka.


När du ska fatta beslut frågar du dig själv: kommer lyckan att bli större eller mindre?


Efter dagen kan du sätta dig ner och reflektera och göra enkla observationer:

Hur kändes det innan?

Vilka tankar hade du innan du började övningen?

Ville du göra övningen?

Fanns det något motstånd? Om ja, varför, vilka tankar stödjer detta?

Vilka tankar hade du under tiden du gjorde uppgifterna?

Hur kändes det efteråt, under hela dagen?

Vilka tankar snurrade i huvudet på dig under dagen?


Läs mer om dag 14 - Skäm bort dig

Vill du köra 30 dagars utmaning? Utmaningen är för dig som: SOM VILL Frigöra ditt sinne av allt gammalt som lastar och inte servar dig. SOM VILL Lära dig vara framgångsrik och lycklig i alla områden i ditt liv. SOM VILL Ta bort det som hindrar dig från att koncentrera dig på dina viktiga mål.Är du redo för att undersöka dina tankar, få en helt fantastisk helhetsupplevelse och göra förändring i ditt liv? Kom ihåg ingeting förändras om ingeting görs. Vill du veta mer om kursen? Läs här!