DAG 21 - Ditt tillstånd smittar

Det finn inga svaga människor - bara svaga tillstånd. Lars-Eric Uneståhl mental tränare.

Visste du att människor attraheras av personer som får dem att må bra. Så har du tillstånd som är positivt då blir du en magnet för människor.


" Människor gillar dig eller vill vara som dig. "

Se video om dagens tema här

Vill du veta mer om kursen? Läs här!


Idag är det dag 21 av 30 dagar att vässa dina mentala superkrafter som hjälper dig att minska stress genom fungera och må bättre.


Idag kommer vi prata om en helhetsmodell om hur vi är och reagerar på en situation. Vi har vårt tillstånd som skapas av känslor, tankar, fysiologi och handlingar.


Tillstånd har alltid en känslomässig emotionell del. De varierar i intensitet och hur länger det pågår; från avslappnad, lugn till upprörd och aggressiv.


Tillstånd förändras ständigt under dagen. Vissa tillstånd värderas högt som förälskelse, lycka, välmående, glädje och säkerhet. Vi går hela dagen och letar efter de här tillstånden.


Tillstånd påverkar hur vi tänker, känner och till och med vår hälsa.


Jag har en bra nyhet det finns strategier som du kommer lära dig att välja ditt tillstånd och också påverka andras tillstånd på ett positivt sätt.

Se video om dagens tema här


Visste du att det är Vi själva som skapar våra tillstånd? Men ändå går vi mestadels av livet och tycker att det beror på yttre händelser som är utanför vår kontroll (personer, väder).


Idag kommer vi träna att sätta rätt tillstånd. Vi kan må bra och få emotionell frihet. Vi kan själva välja hur vi ska reagera på verkligheten som är runt dig.


Kom ihåg, Alla känslor är lika viktiga. Vi kommer träna på att ta fram känslor, var medveten om dina känslor och sedan väljer du hur du vill fortsätta med dina känslor och kunna bryta tillstånd som inte servar dig.


Du har alltid val. Välj att ta hand om dina känslor och tillstånd eller fortsätta förstöra ditt liv med dina negativa känslor.


Föreställ dig att du är någon som ofta blir irriterad och lite arg när du befinner dig i en butik men har ställt dig i “fel kö” och de som står framför dig verkar röra sig extra långsamt bara för att göra dig extra irriterad. Befinner du dig där nu? Bra, då fortsätter vi.


Vilka är de troliga kortsiktiga konsekvenserna? Att du känner dig ännu mer stressad, pratar otrevligt med kassörskan och går ifrån butiken med en irriterade känsla?

Kan du se det här scenariet?


Vill du veta mer om kursen? Läs här!


Vad kan du då tänka dig att det finns för långsiktiga konsekvenser med att vara irriterad i butikskön?

Kan det vara långsiktiga bestraffningar som att du är lite mer irriterad under resten av dagen – vilket kan smitta av sig på andra i din närhet och “smitta tillbaka” på dig själv vid ett senare tillfälle, och ännu mer långsiktigt kan du nog också tänka dig att du (om du ofta är irriterad av olika anledningar) lever ett mer stressigt liv – vilket ökar risken för bland annat hjärt & kärlsjukdomar.


Du behöver inte vara orolig. Det var bara ett exempel, men det kan vara värt att stanna upp och fundera över hur just din vardag ser ut.


Dagens övning

Stanna upp och fundera över hur din dag ser ut.

Är du ofta stressad?

Gör det dig lätt irriterad?

I vilka situationer kan du bli lätt irriterad eller stressad?

Vilka tankar har du i de här situationerna?

Sätt dig i rätt tillstånd


Vill du veta mer om kursen? Läs här!

Sedan under dagen när du ska utföra olika uppgifter, oavsett vilken uppgift du står framför eller mål du ska nå, fråga dig: Vilket tillstånd vill jag vara i?


När människor mår bra, lär de sig bättre, har bättre strategier att kontrollera sitt tillstånd. Sedan ska du kunna med hjälp av din trigger lista hitta rätt tillstånd.

När du är uttråkat, trött, nervös eller irriterad lär du dig ingeting. Nyfikenhet, intresse och engagemang är bra inlärningstillstånd. Så vilken tillstånd servar dig bäst.

Se video om dagens tema här


Del 2:

Observationer och utvärdering är jätte viktigt.

Hur kände du dig innan övningen? Vilka tankar hade du innan?

Har du sagt till dig själv, jag är en positiv person som inte klagar?

Vilka tankar och känslor hade du under dagen?

Vilka tankar och känslor kom upp efter övningen?

Vilka reflektioner fick du fram? Stämmer det överens med det du trodde eller blev det något som du inte tänkte på?

Läs mer om dag 20 - Positivt tänkande

Vill du köra online kurs?

Online kursen är för dig som:

SOM VILL Frigöra ditt sinne av allt gammalt som lastar och inte servar dig.

SOM VILL Lära dig vara framgångsrik och lycklig i alla områden i ditt liv.

SOM VILL Ta bort det som hindrar dig från att koncentrera dig på dina viktiga mål.

Är du redo för att undersöka dina tankar, få en helt fantastisk helhetsupplevelse och göra förändring i ditt liv?

Kom ihåg ingeting förändras om ingeting görs.

Vill du veta mer om kursen? Läs här!